Lokal

Spellokal är Folkets hus i Delsbo.

Kartan nedan visar vägen mellan Delsbo Camping (A) och spellokalen (B).

Annonser